رای آیکان در دعوی شکایت موسسه آمریکایی PMI راجع به سایت ایرانی pmpiran.com

رای شماره ۶۰۵ دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ـ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان بخشنامه : تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع مستلزم پرداخت هزینه‌های اجرایی است»