رای آیکان در دعوی شکایت موسسه آمریکایی PMI راجع به سایت ایرانی pmpiran.com

رای شماره ۶۰۵ دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ـ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
عنوان بخشنامه : تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع مستلزم پرداخت هزینه‌های اجرایی است»

تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

استرداد وجه از باب ایفای ناروا

تایید فسخ قرارداد راجع به شهربازی

مطالبه وجه